YÖNETİM KURULU

Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği 2001-2003 Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa MUHTAROĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Deniz Eraydın
Sayman Murat TIMUCIN
Genel Sekreter Ibrahim Cem OZORAL
Üye Sibel BUYUK