YÖNETİM KURULU

Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği 2004-2005 Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı Sibel BUYUK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Deniz Eraydın
Sayman Yeşim MUHTAROĞLU
Genel Sekreter Serkan CANPOLAT
Üye Furkan ÖLÇER