YÖNETİM KURULU

Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği 2008-2009 Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı Ibrahim Cem OZORAL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim MUHTAROGLU
Sayman Mustafa YILMAZ
Genel Sekreter Sibel BUYUK
Üye Mustafa ASLAN