YÖNETİM KURULU

Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği 2010-2011 Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim MUHTAROGLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sibel BUYUK
Sayman Ali Deniz Eraydın
Genel Sekreter Mustafa YILMAZ
Üye Mustafa ASLAN